Mr. PROPER 1l sapon

Obrázek
Vaše cena s DPH64,8 Kč
Vaše cena bez DPH53,6 Kč
Dostupnost:
Skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně ve Dvoře Králové n.L.
ihned
Přepravní společností:
zítra
Kód produktu042/60240
Kód výrobce (PN) Pozn. Původně 55,43
Popis
Mr. PROPER 1l sapon
Varování Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. EUH-věty : EUH208 - Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.