Savo WC TURBO 750 ml.

Akce
Obrázek
Vaše cena s DPH67,4 Kč
Vaše cena bez DPH55,7 Kč
Dostupnost:
Skladem
Kdy zboží obdržím, pokud nyní objednám?
Osobně ve Dvoře Králové n.L.
ihned
Přepravní společností:
zítra
Kód produktu042/26634
Kód výrobce (PN)
Popis
Savo WC TURBO 750 ml.
Plné znění zkrácených H-vět H311 Toxický při styku s kůží H302 Zdraví škodlivý při požití. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H318 Způsobuje vážné poškožení očí H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H290 Může být korozivní pro kovy H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.